Generalforsamling

Generalforsamling 2018.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes i Gudenåcenteret, Valentins sal Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 20.00.

Fællesspisning efter tilmelding begynder kl. 19.00

Dagsorden iflg. lovene.

Den nuværende bestyrelses sammensætning ses under "Bestyrelsen".

 

 

 

 

Billede 8 Til H Side 280X600px